Prinsjesdag 2022: dit zijn de belangrijkste maatregelen op een rij

Prinsjesdag 2022: dit zijn de belangrijkste maatregelen op een rij

Op de derde dinsdag van september was het Prinsjesdag 2022 en maakte het kabinet de belangrijkste plannen voor het komende jaar bekend. Daaronder ook het belastingplan. Afgelopen dinsdag stond de miljoenennota in het teken van de koopkracht, omdat steeds meer huishoudens in de problemen komen door de hoge energierekening en de torenhoge inflatie. Maar er werd ook aandacht geschonken aan de problematiek rond wonen, stikstof, klimaat, toeslagen en asielopvang. ‘Betaalbaar wonen’ is het motto van het kabinet. ‘’Want dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet nu de inflatie en de energiekosten hoog oplopen”, zegt woonminister Hugo de Jonge. We hebben de belangrijkste plannen voor je op een rij gezet.

Afschaffing schenkingsvrijstelling

Vanaf 2023 wordt de vrijstelling voor het eenmalig belastingvrij schenken ten behoeve van een eigen woning verlaagd van € 106.671, naar € 28.947, wat gelijk is aan de eenmalige vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen, waarbij het kind zelf het bestedingsdoel mag kiezen. Ook heeft het kabinet aangegeven deze schenkingsvrijstelling in 2024 volledig af te schaffen. Naast de afschaffing van de schenkingsvrijstelling vanaf 2024 wordt ook de spreidingsmogelijkheid beperkt: de spreidingsmogelijkheid geldt nog wel in 2022, maar dan voor de duur van 2 jaar in plaats van 3 jaar. Dat betekent dat schenkingen die voor het eerst in 2022 worden gedaan, nog wel in 2023 kunnen worden aangevuld tot € 106.671 maar niet meer in 2024. De ontvanger moet dan wel in 2022 in een aangifte schenkingsvrijstelling een beroep doen op de verhoogde vrijstelling. 

Btw-vrijstelling voor zonnepanelen

Op dit moment kunnen particulieren met een zonnepanelensysteem hun betaalde btw (21%), geheel of gedeeltelijk terugvragen. Dit kunnen zij doen door zich te registreren als ondernemer voor de omzetbelasting (btw). Om het eenvoudiger te maken voor de particulier, wil het kabinet vanaf 2023 een btw-vrijstelling hanteren voor de levering en installatie van zonnepanelen. Deze vrijstelling is van toepassing op de levering en plaatsing van een zonnepanelensysteem op of in de onmiddellijke nabijheid van wonen. Met deze vrijstelling hoopt het kabinet de aankoop van zonnepanelen verder te stimuleren.  

Verduurzaming 4

Grens overdrachtsbelasting verhoogd

Sinds 1 januari 2021 geldt er een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting voor verkrijgers tussen de 18 en 35 jaar, deze vrijstelling geldt alleen wanneer zij de verworven woning als hoofdverblijf gaan gebruiken. Ook moet het hoogste bedrag van de koopsom en de marktwaarde van de woning niet hoger zijn dan € 400.000. Vanaf 2023, wordt deze grens verhoogd naar € 440.000.  

Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt vanaf 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. Het kabinet wil hiermee starters en jonge doorstromers een sterke positie geven ten opzichte van beleggers op de koopwoningmarkt. 

Meer geld voor isolatiewoningen

Door je huis goed te isoleren, kun je flink besparen op de energierekening. Om mensen te motiveren deze duurzame verbouwing te ondernemen, stelt het kabinet in 2023 en 2024 in totaal € 300 miljoen extra beschikbaar voor het Nationaal Isolatieprogramma. Gemeenten kunnen met dit bedrag hun inwoners ondersteunen en begeleiden bij de isolatie van woningen.  

Overige maatregelen woningmarkt 

Het kabinet maakt 10 jaar lang € 100 miljoen per jaar vrij voor de bouw van nieuwe woningen. Dit geld gaat naar gemeenten. Het doel is dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar komen.  

Flexwoningen

In 2023 moeten er 15.000 flex- en transformatiewoningen komen. Flexwoningen zijn volwaardige woningen die in een fabriek worden gemaakt. Hierdoor zijn ze naar verhouding snel gebouwd. 

Belastingtarieven en heffingskortingen

Het lage belastingtarief in box 1 van de inkomstenbelasting daalt per 2023 van 37,07% naar 36,93%. De grens tussen de eerste en tweede schijf wordt verhoogd van € 69.398 naar € 73.031. Het heffingsvrij vermogen in box 3 stijgt van € 50.650 in 2022, naar € 57.000 per persoon in 2023. Het box 3 tarief stijgt vanaf 2023 met 1 procentpunt per jaar tot uiteindelijk 34% vanaf 2025.  

Afbouw Wet Hillen

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld over 30 jaar  met 3 1/3 procentpunt per jaar afgebouwd. Vanaf 2048 vervalt de aftrek helemaal. De aftrek bedraagt in 2023 maximaal 83 1/3% van het verschil tussen de voordelen uit eigen woning en de aftrekbare rente en kosten uit eigen woning. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Verdere afbouw hypotheekrenteaftrek

De aftrek van rente en kosten in verband met de eigen woning worden vanaf 1 januari 2023 verder beperkt. Het maximale aftrektarief zal dan gelijk zijn aan het lage tarief in box 1 van de inkomstenbelasting, namelijk 36,93%. Belastingplichtigen die rente en kosten aftrekken in de hoogste schijf, krijgen hierdoor te maken met een bijtelling van 12,57% over het bedrag wat zij in de hoogste schijf hebben afgetrokken. Ook andere grondslag verminderende posten, waaronder betaalde partneralimentatie, worden aftrekbaar tegen maximaal 36,93%. 

Studieschulden

Heeft een starter een studielening? Dan is de actuele hoogte van de studielening (en dus niet meer de oorspronkelijke hoogte van de studielening) het uitgangspunt voor het bepalen van de maximale leencapaciteit voor een hypothecaire lening. 

Verlaging eigenwoningforfait

De komende jaren wordt het eigenwoningforfait stapsgewijs verlaagd. Voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000,- is het percentage 0,35% in 2023. Vanaf € 1.200.000,- is het percentage 2,35%. 

Biedlogboek

Vanaf 1 januari 2023 is een biedlogboek verplicht. In de wet eerlijk koopproces wil de minister één standaard maken voor het biedlogboek, zodat de regels overal hetzelfde toegepast worden. Het biedlogboek is dan verplicht voor alle makelaars. Dus ook voor makelaars die bij een brancheorganisatie aangesloten zijn. 

Haal het best passende advies in huis

We kunnen ons voorstellen dat je naar aanleiding van de op Prinsjesdag bekend gemaakte maatregelen nog vragen hebt. Stel ze gerust! Bel ons, loop binnen of plan een afspraak wanneer het jou uitkomt.  

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen en nieuwtjes op het gebied van hypotheken, verzekeren en financieel advies? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Feedback