Belastingaangifte 2022: denk je ook aan de volgende aftrekposten eigen woning?

Belastingaangifte 2022: denk je ook aan de volgende aftrekposten eigen woning?

Vanaf 1 maart is het weer tijd om (online) de belastingaangifte in te vullen. Veel gegevens zijn alvast klaargezet door de Belastingdienst, zoals bijvoorbeeld de door jou over 2022 betaalde hypotheekrente. Je doet er goed aan te controleren of er nog andere posten zijn rondom jouw woning. Kun je die aftrekken? Dan betaal je minder! Aan welke posten en situaties je moet denken? We zetten het op een rij, lees vooral mee:

1. Hypotheekrenteaftrek

Op de jaaropgave die je van jouw hypotheekverstrekker ontvangt, staat het totale bedrag aan hypotheekrente dat je in 2022 betaald hebt. Je mag bijna altijd (een percentage van) het bedrag aftrekken van je bruto inkomen.

Heb je jouw hypotheek afgesloten na 1 januari 2013? En los je die volledig annuïtair of lineair af in maximaal 30 jaar? Dan heb je 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek. Bij het ophogen van een hypotheek geldt voor het nieuwe hypotheekdeel opnieuw 30 jaar aftrek vanaf de ingangsdatum.

Met een aflossingsvrije hypotheek en een huis dat je kocht vóór 2013, mag je de hypotheekrente ook 30 jaar lang aftrekken vanaf de ingangsdatum. De fiscus telt vanaf 2001 voor hypotheken die vóór dat jaar werden afgesloten. Anders geldt gewoon het jaar waarin je de hypotheek afsloot.

Let op!

 • Had je voor 2013 geen aflossingsvrije hypotheek en na 2013 wel? Dan is de rente op dit leningdeel niet aftrekbaar.
 • Ben je een (extra) hypotheek aangegaan voor bijvoorbeeld consumptieve uitgave dan is de rente ook niet aftrekbaar

Gaat het om jouw eigen woning (in box 1) en val je met een inkomen van € 69.398 of meer in het hoogste belastingtarief? Dan geldt in 2022 dat je 40% mag aftrekken. Dit tarief wordt elk jaar met 3% verlaagd, tot het uiteindelijke tarief van 36,93% in 2023.

2. Je hebt verbouwd of verduurzaamd

Bij een grote verbouwing of flinke investering in verduurzaming in het afgelopen jaar, mag je de kosten zelf niet aftrekken. De rente op de lening wel! Dat mag ook als je de hypotheek hebt opgehoogd en binnen zes maanden de verbouwing afrondt. Staat het geleende geld in een bouwdepot? In dat geval heb je twee jaar de tijd om te verbouwen en mag je de rente aftrekken.

3. Aankoopkosten voor jouw nieuwe huis

Als je in 2022 een huis kocht, dan kun je behoorlijk wat gemaakte kosten aftrekken. Dat zijn de kosten voor:

 •  Advies- en bemiddelingskosten van je hypotheekadviseur.
 • Notariskosten voor het opstellen van de hypotheekakte en de inschrijving bij het Kadaster door de notaris;
 • taxatiekosten voor het verkrijgen van jouw hypotheek;
 • bouwkundig rapport voor het verkrijgen van jouw hypotheek;
 • Kosten voor de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie;
 • afsluiten van een verbouwingslening of -depot.
 • Bereidstellingsprovisie ( wanneer een offerte moet worden verlengd)

Heb je nieuwbouw gekocht? Ook dan mag je het een en ander aftrekken, namelijk: 

 • de bouwrente die je hebt betaald tussen het tekenmoment van de koop- en aannemingsovereenkomst en het tekenmoment van de hypotheekakte;
 • het verschil tussen de rente die je betaalt en ontvangt voor het nieuwbouwdepot.
Ander huis kopen 11

4. Verhuizen? Dubbele hypotheekrenteaftrek

Had je in (een deel van) 2022 twee huizen in bezit vanwege de verhuizing? Dan mag je drie kalenderjaren lang de hypotheekrente van beide eigen woningen aftrekken. En het eigenwoningforfait? Dat betaal je alleen voor het huis waar je echt in woont.

5. Afsluitkosten voor nieuwe hypotheek

Als jij er in 2022 voor koos om je hypotheek over te sluiten, dan mag je verschillende kosten als aftrekpost opvoeren op de aangifte. Dat zijn de kosten voor:

 • taxatie voor het afsluiten van de hypotheek;
 • de notariskosten voor de hypotheekakte;
 • bemiddeling én advies van de hypotheekadviseur;
 • Kosten voor het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie;
 • het op laten stellen van een bouwkundig rapport;
 • het stopzetten van de hypotheekakte (royementskosten);
 • de boeterente die je betaald hebt voor vroegtijdig aflossen.

Let op: heb je sommige van deze kosten meegefinancierd in een nieuwe hypotheek? Dan mag je de rente hierover níet aftrekken tijdens de belastingaangifte.

6. Aanvraagkosten voor nieuwe risico-opslag hypotheek

Veel woningen zijn een stuk meer waard geworden dankzij de stijgende huizenprijzen. Voor veel huiseigenaren reden genoeg om hun geldverstrekker te vragen om opnieuw te kijken naar de risico-klasse en deze aan te passen. Met als mogelijk resultaat: lagere maandlasten! Als jouw risico-opslag is aangepast in het afgelopen jaar, dan is de kans groot dat je kosten hebt gemaakt om de waarde van het huis aan te tonen. De kosten die je hebt gemaakt voor het taxatierapport en de advieskosten bijvoorbeeld, deze mag je aftrekken!

7. Woning met erfpacht

Woonde of kocht je in 2022 een huis met erfpacht, dan betaal je erfpachtcanon. Dat is een vergoeding voor het gebruik van de grond. De kosten mag je opvoeren op de aangifte! Bij een afgesloten lening om de erfpacht af te kopen, mag je rente daarover (voor een deel) aftrekken.

8. Eigen woning samen met ex-partner

Hadden jij en een ex-partner samen een woning? In dat geval zijn er veel situaties te bedenken waarin je wel, geen of deels eigenaar bent van het huis. En daar ook aftrekbare kosten voor hebt gemaakt. Geen scheiding is hetzelfde, dus je goed laten adviseren is verstandig. Onze adviseurs kijken en denken graag mee.  

Een voorbeeld: je woont niet meer in het huis, maar betaalt wel nog mee aan de hypotheek. Dan mag je de hypotheekrente onder bepaalde voorwaarden nog twee jaar aftrekken! Als jullie waren getrouwd in gemeenschap van goederen, dan gaat alles door de helft: het eigenwoningforfait, de rente-aftrek, etc. Hebben jullie afgesproken dat één van de beide partners blijft wonen in jullie huis? Dan moet diegene het eigenwoningforfait opgeven als ontvangen alimentatie. De ander trekt het juist af.

Jullie kunnen natuurlijk besluiten om, in het scheidingsjaar, wel nog fiscaal partners te blijven en samen aangifte te doen. In sommige situaties krijg je dan belastingvoordeel!

Kostenpost: eigenwoningforfait

Heb je een eigen woning? De Belastingdienst telt in dat geval een percentage van de WOZ-waarde bij het inkomen op. Dat bedrag heet het eigenwoningforfait en is dus geen aftrekpost, maar een bijtelling.

Het eigenwoningforfait is voor belastingjaar 2022 0,45% van een WOZ-waarde van € 75.000 tot € 1.113.000,-. Valt er een bedrag boven die grens? Dan wordt er gerekend met een percentage van 2,35%.

Hulp nodig bij belastingaangifte?

Je kunt natuurlijk zelf online belastingaangifte doen. Lees op de website van de Belastingdienst waar je rekening mee moet houden en welke regels gelden voor jouw eigen woning. Hulp van een adviseur die álles weet van de regels, de uitzonderingen en de kansen is heel fijn. Veel van onze vestigingen helpen bij belastingaangifte. Vraag ernaar bij een vestiging bij jou in de buurt!

Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen en nieuwtjes op het gebied van hypotheken, verzekeren en financieel advies? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Feedback