Dit moet jij weten over de WOZ-beschikking!

Dit moet jij weten over de WOZ-beschikking!

Net als ieder jaar, ontvangt iedere woningeigenaar of huurder begin van het nieuwe jaar een officiële bekendmaking van de WOZ-waarde van zijn of haar woning. Dit is de WOZ-beschikking. Als je het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-beschikking, kun je daar bezwaar tegen maken. Maar weet je eigenlijk waarom? En wie regelt deze financiele zaak? Lees in ons blog wat jij moet weten over dit belangrijke onderwerp.

Waarom een WOZ?

De wet WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Een onroerende zaak betreft een woning, bedrijfspand, woonboot, een stuk grond et cetera. Ieder jaar weer bepaalt jouw gemeente de waarde van deze onroerende zaken die vallen binnen de desbetreffende gemeentegrenzen. Die schatting wordt gemaakt op 1 januari van het voorgaande kalenderjaar. Dat betekent dus dat de WOZ-waarde die je in maart 2021 ontvangt, de waardepeildatum van 1 januari 2020 is. Mocht de waarde van de woning in de periode na de waardepeildatum aanzienlijk gestegen zijn, bijvoorbeeld door een verbouwing, dan kan de gemeente nog een toestandspeildatum hanteren. In dat geval wordt de waarde van je woning of ander onroerende zaak gemeten op 1 januari van het jaar waarvoor de waarde wordt vastgelegd in de WOZ-beschikking. Op deze manier wordt de waardeverandering van het afgelopen jaar nog wel meegenomen.

Als uitvoerder van de wet WOZ, bepaalt de gemeente de waarde van jouw woning op basis van onder andere de ligging van de woning, de oppervlaktegegevens en de inhoudsgegevens.

De WOZ-waarde wordt bepaald door de gemeente

Ieder jaar bepaalt jouw gemeente de waarde van alle onroerende zaken die vallen binnen de gemeentegrenzen. Denk hierbij aan bedrijfspanden, woonboten, gronden, woningen et cetera. Deze schatting wordt gemaakt op 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. De WOZ-waarde die je in maart 2020 ontvangt, is dus van de waardepeildatum van 1 januari 2019. Als de woning in de periode na de waardepeildatum aanzienlijk is waarde is gestegen, bijvoorbeeld door een verbouwing, dan kan de gemeente een toestandspeildatum hanteren. De waarde van je woning wordt in dat geval gemeten op 1 januari van het jaar waarvoor de waarde wordt vastgelegd in een WOZ-beschikking. Op deze manier wordt de waardeverandering van het afgelopen jaar nog meegenomen.

Als uitvoerder van de WOZ, bepaalt de gemeente de waarde van jouw woning op basis van bijvoorbeeld de ligging van de woning, de oppervlaktegegevens en de inhoudsgegevens. De WOZ-waarde wordt bekend gemaakt op het aanslagbiljet waarmee bijvoorbeeld ook de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) wordt opgelegd. De hoogte van jouw WOZ bepaalt namelijk grotendeels hoeveel je voor jouw gemeentelijke belastingen en heffingen betaalt.

De WOZ-waarde vormt de basis voor diverse belastingen en heffingen

Op 1 januari 2019 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde €248.000 per woning, dat is 7,8 procent meer dan het jaar daarvoor! Zo kunnen de kosten dit jaar hoog oplopen voor verschillende belastingen. Allereerst voor de door de gemeente vastgestelde onroerendezaakbelasting (OZB). De inkomsten die worden gegenereerd uit de OZB-belastingaanslag behoren tot de algemene middelen van de gemeente. De gemeente bepaalt dus waarvoor dit geld verder gebruikt wordt.

Naast de OZB, zijn er ook nog andere gemeentelijke belastingen waarbij de WOZ-waarde ten grondslag ligt. Zo kan de gemeenteraad de WOZ-waarde ook gebruiken voor het berekenen van de afvalstoffenheffing. Dit is belasting die je betaalt voor het ophalen en verwerken van jouw afval. Maar ook de rioolheffing, de erf- of schenkbelasting én het eigenwoningforfait worden aan de hand van de WOZ-waarde bepaald.

Je kan bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van jouw woning

Als je het niet eens bent met de WOZ-waarde van jouw woning, kan je hier bezwaar tegen maken. Dit kan zes weken na de dagtekening van de beschikking. Zelfs als je meer tijd nodig hebt dan zes weken om het een en ander uit te zoeken, dan kan je jouw bezwaar onder de kop ‘pro forma bezwaarschrift’ doen en vermelden op welke datum je de gemeente aanvulling kan geven. Op die manier behoudt je je rechten. Bij het bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde, moet je namelijk wel goed nagaan voor jezelf wat jij een realistische waarde vindt voor jouw woning.

Gebruik het WOZ-waardeloket om je WOZ-waarde te vergelijken met die van andere woningen. Dit loket toont de WOZ-waarden van andere woningen in jouw gemeente die zijn vrijgegeven. Maar bij twijfel kan je ook een onderliggend taxatieverslag opvragen. Het verschilt per gemeente of je deze via internet kunt inzien of per post of mail toegestuurd kunt krijgen. Ook kun je informeren bij je buurtbewoners, een makelaar, het Kadaster of een taxateur. Op deze manier is jouw bezwaar goed onderbouwd en kan je jouw bezwaar aantekenen en naar jouw gemeente sturen. Als jouw bezwaar afgewezen wordt, dan kan je in beroep bij de rechter.

Een hoge WOZ-waarde kan ook gunstig zijn

In een aantal gevallen kan een hoge WOZ-waarde juist gunstig zijn! Als je bijvoorbeeld van plan bent om jouw huis te verkopen, kan een hoge WOZ-waarde een mooi openingsbod zijn en positief uitpakken voor de uiteindelijke verkoopprijs. Ook kan een hoge waarde ervoor zorgen dat je de renteopslag van je hypotheekrente kunt verlagen. De waarde van jouw woning heeft namelijk een grote invloed hierop. Als je hypotheek hoger is dan de woningwaarde, dan rekent jouw geldverstrekker een hogere hypotheekrente: de renteopslag. Bij een woningwaarde die hoger is dan jouw hypotheek kun je een lagere renteopslag verwachten. Vraag dit wel altijd even bij jouw adviseur na. Tot slot kan je bij een hogere WOZ-waarde meer boetevrij aflossen bij een aantal geldverstrekkers. Deze extra aflossing kan ervoor zorgen dat jouw hypotheekschuld daalt, wat weer zorgt voor lagere maandlasten.

Onze hypotheekadviseurs staan voor jou klaar om je hier meer over te vertellen!

Het eerste gesprek is altijd gratis

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen en nieuwtjes op het gebied van hypotheken, verzekeren en financieel advies? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Feedback